Haier

  • ยี่ห้อ: Haier
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 0 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Haier
( ตัวธรรมดา CTC )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 HSU-10CTC 10,000 Btu 14,800 บาท
2 HSU-13CTC 13,000 Btu 16,800 บาท
3 HSU-18CTC 18,000 Btu 21,800 บาท
4 HSU-24CTC 24,000 Btu 26,800 บาท
 

แอร์ Haier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ VNS )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 HSU-10VQAA 10,000 Btu 15,500 บาท
2 HSU-13VQAA 13,000 Btu 17,500 บาท
3 HSU-18VQAA 18,000 Btu 21,500 บาท
4 HSU-24VQAA 24,000 Btu 27,500 บาท

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน