Mitsubishi Heavy Duty

 • ยี่ห้อ: Mitsubishi Heavy Duty
 • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 5 year
 • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 5 year
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
 • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
 • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

Mitsubishi Mr.Slim

 • ยี่ห้อ: Mitsubishi Mr.Slim
 • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 3 year
 • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 3 year
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
 • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
 • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
   

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
( ตัวธรรมดา CXV )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SRK-10CXV 10,000 Btu 17,900 บาท
2 SRK-13CXV 13,000 Btu 20,900 บาท
3 SRK-15CXV 15,000 Btu 23,900 บาท
4 SRK-18CXV 18,000 Btu 29,900 บาท
5 SRK-24CXV 24,000 Btu 36,900 บาท

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
( ตัวอินเวอร์เตอร์ YYP )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SRK-10YYP 10,000 Btu 19,900 บาท
2 SRK-13YYP 13,000 Btu 21,900 บาท
3 SRK-15YYP 15,000 Btu 26,900 บาท
4 SRK-18YW 18,000 Btu 28,900 บาท
5 SRK-24YYP 24,000 Btu ติกต่อสอบถาม

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวธรรมดา GN )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-GN09VF 9,000 Btu 19,500 บาท
2 MS-GN13VF 13,000 Btu 21,500 บาท
3 MS-GN15VF 15,000 Btu 26,500 บาท
4 MS-GN18VF 18,000 Btu 31,500 บาท
5 MS-GN24VF 24,000 Btu 48,500 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
(ตัวอินเวอร์เตอร์ KX )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-KX09VF 9,000 Btu 17,900 บาท
2 MSY-KX13VF 13,000 Btu 20,900 บาท
3 MSY-KX15VF 15,000 Btu 24,900 บาท
4 MSY-KX18VF 18,000 Btu 30,900 บาท
5 MSY-KX24VF 24,000 Btu 46,900 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวอินเวอร์เตอร์ JW )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-JW09 9,000 Btu 23,900 บาท
2 MSY-JW13 13,000 Btu 25,900 บาท
3 MSY-JW15 15,000 Btu 28,900 บาท
4 MSY-JW18 18,000 Btu 35,900 บาท
5 MSY-JW24 24,000 Btu 49,900 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวอินเวอร์เตอร์ SUPER INVERTER , GT )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-GT09VF 9,000 Btu 24,500 บาท
2 MSY-GT13VF 13,000 Btu 27,500 บาท
3 MSY-GT15VF 15,000 Btu 32,500 บาท
4 MSY-GT18VF 18,000 Btu 35,500 บาท
5 MSY-GT24VF 24,000 Btu 51,900 บาท
6 MSY-GT30VF 30,000 Btu 61,900 บาท

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน