Mitsubishi Heavy Duty

 • ยี่ห้อ: Mitsubishi Heavy Duty
 • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 5 year
 • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 5 year
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
 • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
 • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

Mitsubishi Mr.Slim

 • ยี่ห้อ: Mitsubishi Mr.Slim
 • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 3 year
 • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 3 year
 • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
 • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
 • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
( ตัวธรรมดา CVS )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SRK-10CVS 10,000 Btu 17,500 บาท
2 SRK-13CVS 13,000 Btu 19,500 บาท
3 SRK-18CVS 18,000 Btu 30,500 บาท
4 SRK-25CVS 25,000 Btu 41,500 บาท
 

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
( ตัวธรรมดา CXV )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SRK-10CXV 10,000 Btu 16,900 บาท
2 SRK-13CXV 13,000 Btu 18,900 บาท
3 SRK-15CXV 15,000 Btu 21,900 บาท
4 SRK-18CXV 18,000 Btu 27,900 บาท
5 SRK-24CXV 24,000 Btu 36,900 บาท

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty
( ตัวอินเวอร์เตอร์ YW )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SRK-10YW 10,000 Btu 19,900 บาท
2 SRK-13YW 13,000 Btu 21,900 บาท
3 SRK-15YW 15,000 Btu 25,900 บาท
4 SRK-18YW 18,000 Btu 31,900 บาท
5 SRK-24YW 24,000 Btu 40,900 บาท

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวธรรมดา GN )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-GN09VF 9,000 Btu 17,500 บาท
2 MS-GN13VF 13,000 Btu 19,500 บาท
3 MS-GN15VF 15,000 Btu 23,500 บาท
4 MS-GN18VF 18,000 Btu 29,500 บาท
5 MS-GN24VF 24,000 Btu 45,500 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
(ตัวอินเวอร์เตอร์ KT )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-KT09VF 9,000 Btu 17,900 บาท
2 MSY-KT13VF 13,000 Btu 20,900 บาท
3 MSY-KT15VF 15,000 Btu 24,900 บาท
4 MSY-KT18VF 18,000 Btu 31,900 บาท
5 MSY-KT24VF 24,000 Btu 44,900 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวอินเวอร์เตอร์ JS )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-JS09 9,000 Btu 19,900 บาท
2 MSY-JS13 13,000 Btu 22,900 บาท
3 MSY-JS15 15,000 Btu 26,900 บาท
4 MSY-JS18 18,000 Btu 32,900 บาท
5 MSY-JS24 24,000 Btu 47,900 บาท
 

แอร์ Mitsubishi MR.Slim
( ตัวอินเวอร์เตอร์ SUPER INVERTER , GT )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-GT09VF 9,000 Btu 22,500 บาท
2 MSY-GT13VF 13,000 Btu 25,500 บาท
3 MSY-GT15VF 15,000 Btu 30,500 บาท
4 MSY-GT18VF 18,000 Btu 35,500 บาท
5 MSY-GT24VF 24,000 Btu 50,900 บาท
6 MSY-GT30VF 30,000 Btu 60,900 บาท

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน