Amena

  • ยี่ห้อ: Amena
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 0 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 10 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 2 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Amena
( ตัวธรรมดา )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 WF-09 9,000 Btu 15,500 บาท
2 WF-13 13,000 Btu 16,500 บาท
3 WF-18 18,000 Btu 23,500 บาท
4 WF-24 24,000 Btu 30,500 บาท
 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน