Panasonic

  • ยี่ห้อ: Panasonic
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 3 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 7 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Panasonic
( ตัวธรรมดา )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 YN-09WKT 9,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
2 YN-13WKT 13,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
3 YN-18WKT 18,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
4 YN-24WKT 24,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
 

แอร์ Panasonic
( ตัวอินเวอร์เตอร์ VKT )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 YU-09VKT 9,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
2 YU-13VKT 13,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
3 YU-18VKT 18,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย
4 YU-24VKT 24,000 Btu *ไม่พร้อมจำหน่าย

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน