Carrier

  • ยี่ห้อ: Carrier
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 0 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 7 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 3 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Carrier
( ตัวธรรมดา ABF )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42ABF-010 10,000 Btu 14,900 บาท
2 42ABF-013 13,000 Btu 16,400 บาท
3 42ABF-018 18,000 Btu 22,800 บาท
4 42ABF-025 25,000 Btu 28,800 บาท
   

แอร์ Carrier
( ตัวธรรมดา SGS )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TSGS-010 10,000 Btu 15,900 บาท
2 42TSGS-013 13,000 Btu 17,900 บาท
3 42TSGS-018 18,000 Btu 23,900 บาท
4 42TSGS-025 25,000 Btu 31,900 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ TEVGB )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TEVGB-010 10,000 Btu 16,900 บาท
2 TEVGB-013 13,000 Btu 18,900 บาท
3 TEVGB-018 18,000 Btu 23,900 บาท
4 TEVGB-024 24,000 Btu 29,900 บาท
5 TEVGB-028 28,000 Btu 34,900 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ IONSTRIKE , TVBA )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVBA-010 10,000 Btu 17,900 บาท
2 TVBA-013 13,000 Btu 19,900 บาท
3 TVBA-016 16,000 Btu 22,900 บาท
4 TVBA-018 18,000 Btu 26,900 บาท
5 TVBA-024 24,000 Btu 32,900 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ COLORSMAR TOP , TVCA )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVCA-010 10,000 Btu 22,500 บาท
2 TVCA-013 13,000 Btu 24,500 บาท
3 TVCA-018 18,000 Btu 31,500 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ X-INVERTER , TVAB )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVAB-010-W 10,000 Btu 20,500 บาท
2 TVAB-013-W 13,000 Btu 22,500 บาท
3 TVAB-018-W 18,000 Btu 30,500 บาท
3 TVAB-024-W 24,000 Btu 35,500 บาท
5 TVAB-028-W 28,000 Btu 40,500 บาท
6 TVAB-030-W 30,000 Btu 45,500 บาท
7 TVAB-033-W 33,000 Btu 49,500 บาท
8 TVAB-036-W 36,000 Btu 52,500 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ X-INVERTER , TVBA ,สีดำ )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVAB-010-B 10,000 Btu 20,500 บาท
2 TVAB-013-B 13,000 Btu 22,500 บาท
3 TVAB-018-B 18,000 Btu 30,500 บาท
4 TVAB-024-B 24,000 Btu 35,500 บาท
5 TVAB-028-B 28,000 Btu 40,500 บาท
6 TVAB-030-B 30,000 Btu 46,500 บาท
7 TVAB-033-B 33,000 Btu 50,500 บาท

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน