Carrier

  • ยี่ห้อ: Carrier
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 0 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 7 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 3 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Carrier
( ตัวธรรมดา COPPER7 )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TSAA-010 10,000 Btu 15,900 บาท
2 42TSAA-013 13,000 Btu 16,400 บาท
3 42TSAA-018 18,000 Btu 22,800 บาท
4 42TSAA-025 25,000 Btu 28,800 บาท
   

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ COPPER11 )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 42TVEA-010 10,000 Btu 16,500 บาท
2 42TVEA-013 13,000 Btu 18,500 บาท
2 42TVEA-016 16,000 Btu 23,500 บาท
3 42TVEA-018 18,000 Btu 26,500 บาท
4 42TVEA-024 24,000 Btu 30,500 บาท
5 42TVEA-028 28,000 Btu 34,500 บาท

 

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ IONSTRIKE , TVBA )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVBA-010 10,000 Btu 20,900 บาท
2 TVBA-013 13,000 Btu 21,900 บาท
3 TVBA-016 16,000 Btu 24,900 บาท
4 TVBA-018 18,000 Btu 28,900 บาท
5 TVBA-024 24,000 Btu 34,900 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ COLORSMAR TOP , TVCA )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVCA-010 10,000 Btu 26,500 บาท
2 TVCA-013 13,000 Btu 28,500 บาท
3 TVCA-018 18,000 Btu 34,500 บาท

แอร์ Carrier
( ตัวอินเวอร์เตอร์ X-INVERTER , TVAB สีขาว/สีดำ )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TVAB-010-W&B 10,000 Btu 23,500 บาท
2 TVAB-013-W&B 13,000 Btu 26,500 บาท
3 TVAB-018-W&B 18,000 Btu 30,500 บาท
4 TVAB-024-W&B 24,000 Btu 36,500 บาท
5 TVAB-028-W&B 28,000 Btu 39,500 บาท
6 TVAB-030-W&B 30,000 Btu 41,500 บาท
7 TVAB-033-W&B 33,000 Btu 47,500 บาท
8 TVAB-036-W&B 36,000 Btu 52,500 บาท

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน