Samsung

  • ยี่ห้อ: Samsung
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 0 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 3 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 10 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Samsung
( ตัวธรรมดา )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AR09AGHQAWKN 9,000 Btu 15,500 บาท
2 AR12AGHQAWKN 12,000 Btu 16,500 บาท
3 AR18AGHQAWKN 18,000 Btu 20,500 บาท
4 AR24AGHQAWKN 24,000 Btu 28,500 บาท

แอร์ Samsung
( ตัวอินเวอร์เตอร์ )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 AR-10TYHYB 10,000 Btu 16,500 บาท
2 AR-13TYHYB 13,000 Btu 17,500 บาท
3 AR-15TYHYB 15,000 Btu 21,500 บาท
4 AR-18TYHYB 18,000 Btu 25,500 บาท
5 AR-24TYHYB 24,000 Btu 31,500 บาท

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน