Daikin

  • ยี่ห้อ: Daikin
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 3 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 0 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 5 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 1 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Daikin
( ตัวธรรมดา )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTM09 9,000 Btu 17,900 บาท
2 FTM13 13,000 Btu 20,900 บาท
3 FTM15 15,000 Btu 23,900 บาท
4 FTM18 18,000 Btu 30,900 บาท
4 FTM24 24,000 Btu 41,900 บาท
 

แอร์ Daikin
( ตัวอินเวอร์เตอร์ )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTK-Q09UV 9,000 Btu 18,900 บาท
2 FTK-Q12UV 12,000 Btu 20,900 บาท
3 FTK-Q15UV 15,000 Btu 25,900 บาท
4 FTK-Q18UV 18,000 Btu 31,900 บาท
4 FTK-Q24UV 20,500 Btu 42,900 บาท

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน