Gree

  • ยี่ห้อ: Gree
  • รับประกันแผงฟินคอยล์เย็น : 5 year
  • รับประกันแผงฟินคอยล์ร้อน : 5 year
  • รับประกันคอมเพลสเซอร์ : 10 year
  • รับประกันชิ้นส่วนอื่นๆ : 5 year
  • รับประกันผลงานการติดตั้ง : 1 year
 

แอร์ Gree
( ตัวธรรมดา AGCF1 )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 GWC-09AGCF1 9,000 Btu 14,900 บาท
2 GWC-12AGCF1 12,000 Btu 16,900 บาท
 

แอร์ Gree
( ตัวอินเวอร์เตอร์ PULRA )

# รหัสรุ่น ขนาด Btu ราคาพร้อมติดตั้ง
1 GWC-09AGB2 9,000 Btu 16,900 บาท
2 GWC-12AGB2 12,000 Btu 17,900 บาท
3 GWC-15AGB2 15,000 Btu 21,900 บาท
4 GWC-18AGB2 18,000 Btu 23,900 บาท
5 GWC-24AGB2 24,000 Btu 27,900 บาท
6 GWC-30AGB2 30,000 Btu 36,900 บาท

 

แถมฟรีอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ

อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่แถมฟรีเมื่อลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับทางร้าน.

รับกลางซื้อขายไอดีเกมส์ออนไลน์

แถมฟรี ท่อทองแดง

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 500 บาท
รับกลางไอเทมในเกมส์

แถมฟรี ชุดรางครอบท่อ 1 ชุด

หากเกินระยะที่กำหนดคิดราคาเมตรละ 100 บาท
ผ่านกลางซื้อขายของในเกมส์

แถมฟรี สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10เมตร

หากเกินระยะที่กำหนดเพิ่มเมตรละ 50 บาท
บริการผ่านการซื้อขายเงินเอ็ม

แถมฟรี ชุดขาแขวนคอยด์ร้อน

ปรับเปลี่ยนตามลักษณะหน้างาน